1. a 3. místo našich žáků v soutěži 5 jazyků na pódiu!

Máme velkou radost z úspěchu našich žáků v jazykově-umělecké soutěži 5 jazyků na pódiu, kterou pořádalo Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z královéhradeckého a pardubického regionu.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to zpěv písně s karaoke a v kategorii mluvené slovo, kdy bylo úkolem žáků připravit si autorský rozhovor. Výkony hodnotily poroty pro příslušné jazyky v čele s rodilými mluvčími. Původně měla akce probíhat na půdě gymnázia, ale kvůli epidemiologické situaci se uskutečnila distančně. Úkolem žáků tedy bylo svá vystoupení v krátkém čase natočit.

Do soutěže se zapojily dva týmy z naší školy – oba se přihlásily do kategorie anglický jazyk – mluvené slovo, což byla kategorie s nejvyšším počtem účastníků.

Sourozenci Jan a Barbora Kadlecovi se rozhodli pro spontánní rozhovor s názvem Surprise. Před natáčením si oba připravili různorodé otázky pro druhého a svůj rozhovor zaznamenali. Sourozenci zaslouží velkou pochvalu za dovednost používat pokročilou angličtinu a bez přípravy vhodně reagovat i na složitější otázky. Deváťák Honza se čtvrťačky Báry například ptal na to, jak si představuje sama sebe za deset let či zda by raději vyhrála milion dolarů nebo měla práci snů. Bára zjišťovala, jakou jinou planetu by si Honza vybral k životu, zda-li by raději vymýtil rakovinu nebo nedostatek jídla v chudých zemích či koho by zachránil, pokud by si musel vybrat mezi sestrou a mamkou. Ač byla soutěž určena pro žáky druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a Bára je teprve čtvrťačka, rozhovor sourozenců Kadlecových se umístil na skvělém třetím místě!

Druhým soutěžním týmem byly Kristýna Hanousková, Zuzana Janečková a Kristýna Vilímková z 8.A. Dívky se rozhodly připravit rozhovor na téma sociální sítě, ve kterém se zaměřují na rozdíly mezi reálným životem a sebeprezentací pomocí sociálních médií nebo si povídají o vlivu sociálních sítí na naši psychiku. Žákyně ve svém rozhovoru velmi zdatně vyjadřují své názory, používají pokročilou gramatiku a slovní zásobu, vhodné konverzační obraty či hovorovou angličtinu. Pochvalu zaslouží také za výslovnost, intonaci, plynulost projevu. Jejich výkon ocenila také porota. Dívky totiž dosáhly vynikajícího výsledku – obsadily první místo!

Oběma týmům moc gratulujeme! Báro, Honzo, Týno, Zuzko, Kiki, máme velkou radost z toho, že se vám i tímto způsobem vrací vynaložené úsilí a váš zájem o anglický jazyk.

Gymnáziu Dr. Emila Holuba Holice děkujeme za organizaci této soutěže a také cenné odměny, které naši žáci obdrželi.

Další příležitost prokázat své anglické dovednosti budou mít žáci druhého stupně na blížící se anglické olympiádě, která bude v únoru zahájena školním kolem a v březnu bude pokračovat okresním kolem.

 Mgr. Michal Přibyl | 13.01.2022 v 15:59