Pomohli jsme vybudovat další českou školu v Africe!

Obdrželi jsme informace o dobudování další české školy v Etiopii.

Od roku 2014 pořádá ZŠ TGM Borohrádek na konci školního roku charitativní Běh pro Afriku. Vyběhaná finanční částka je vždy určena pro stavbu školy v africké Etiopii. Jako poděkování místních obyvatel dostávají české organizace zapojené do této charitativní akce fotografie se svými logy.

V současné době byla vybudována již dvacátá sbírková česká škola, která se nachází ve vesnici Tumticha v jižní Etiopii. Stará škola byla postavena jen z bláta a dřeva a byla v katastrofálním stavu. Chyběla ventilace, oddělené latríny, osvětlení i dostatek židlí pro všech 1 000 dětí, které do školy chodily. V jedné třídě se tísnilo až 80 žáků, navíc se 250 dětí do školy nevešlo vůbec, a tak se musely učit v sousedních kostelech.

Do nové školy začíná chodit 500 dětí, které se budou střídat ve vyučování ve dvou směnách, a to ráno a odpoledne. Nová škola má dobré osvětlení, fungující ventilaci, je vybavená novými lavicemi a žáci si mohou umýt ruce přímo ve třídách. Postavení školy je důležitou zprávou pro celou komunitu, protože právě podporou vzdělání mohou dostat šanci i ty nejchudší děti.

/Zdroj - https://www.skolavafrice.cz/o-projektu/

I v letošním roce se naše škola do charitativního běhu zapojí a pomůže tak při budování již jednadvacáté české školy v Etiopii.

Mgr. Iva Přibylová | 08.02.2018 v 14:06