Informace k organizaci zahájení školního roku

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,

informuji vás o organizaci dne 1. září 2020 ve škole.

2. - 9. ročník

  • Budova bude otevřena od 7:40.
  • Po vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce a odejdou do svých tříd.
  • Program s třídními učiteli bude probíhat nejdéle do 8:45, kdy žáci opustí budovu školy.

1. ročník

  • Vstup do budovy v 9 hodin, doprovázející rodiče musejí mít roušku.
  • Žáci se shromáždí ve školní družině, rodiče se usadí v aule.
  • V aule proběhne slavnostní zahájení školního roku včetně předání dárků našim novým žákům.
  • Následně žáci odejdou do třídy se svojí třídní učitelkou a vychovatelky v tuto dobu předají potřebné informace ohledně školní družiny rodičům.
  • Poté dojde k výměně pedagogických pracovníků - vychovatelky budou s dětmi a třídní učitelka poskytne informace rodičům.

Těšíme se na vás:-)

Mgr. Iva Přibylová | 27.08.2020 v 19:04