Den bezpečnějšího internetu

Na 6. února v tomto roce připadl Den bezpečnějšího internetu. Během tohoto dne po celém světě probíhají akce, jejichž cílem je šířit osvětu o rizicích spojených s on-line aktivitami.

Rychlý rozvoj moderních technologií nám přináší nespočet výhod, zároveň je s ním však spojena i celá řada rizik, která si často bohužel neuvědomujeme. Vzhledem k tomu, že nejohroženější skupinou na internetu jsou děti a dospívající, ke Dni bezpečnějšího internetu se připojila i naše škola. 

V každé třídě byla minimálně jedna vyučovací hodina věnována tomuto tématu. Žáci sledovali videa vyprávějící skutečné příběhy obětí, diskutovali o možných rizicích, prevenci vzniku problému i řešení již vzniklé situace či ve skupinách vymýšleli příběhy na téma Začalo to tak nevinně. 
 
Příběh s názvem Začalo to tak nevinně žákům v závěru hodiny vyprávěli také někteří učitelé. Je již tradicí, že při besedách žáci jednoznačně odmítají, že by si mezi své přátele na sociálních sítích přidali někoho, koho osobně neznají. Nejinak tomu bylo i tentokrát - žáci ujišťovali, že žádosti cizích osob nepřijímají. Z tohoto důvodu jsme požádali o spolupráci partnerku jednoho z učitelů, kterou jsme na sociální síti vydávali  za čtrnáctiletou dívku a rozeslali žádosti žákům školy. Řada z nich žádost nejenže přijala a dala tak přístup k osobním informacím či fotografiím, ale neznámé osobě začala psát zprávy. Jeden žák dokonce "dívce" sám od sebe zaslal své odvážné fotografie... Ti žáci, kteří se dušovali, že by si cizí osobu nepřidali, se tak na vlastní kůži přesvědčili, jak nezodpovědně a riskantně se v on-line prostředí chovají. Věříme, že si uvědomí, že obavy rodičů a informace získávané ve škole nejsou neopodstatněné, a k ochraně svého soukromí a bezpečnosti na internetu budou přistupovat mnohem zodpovědněji. 
 
 
Seznam se bezpečně - web pro děti, rodiče a učitele
  

Mgr. Michal Přibyl | 07.02.2018 v 19:40